AL
Show menu

HydroBlocker Geotextile

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Geotextile është tekstil/shajak i paendur ( cilësia e shajakut 120 g/m2) i cili përdoret për mbulimin e plasaritjeve dhe përmirësimin e vetive mekanike të bazës/shtresës lyerëse HydroBlocker Superelastic të papërshkueshme nga uji.  Në vendet ku dëshirojmë ta forcojmë bazën/shtresën lyerëse të papërshkueshme nga uji, në shtresën/bazën e  njomë vendosim tekstilin/shajakun HydroBlocker Geotextile dhe  menjëherë pas kësaj përsëri edhe një shtresë HydroBlocker Superelastic të papërshkueshme nga uji.   Gjatë shtrirjes së tekstilit/shajakut në sipërfaqe më të mëdha rekomandohet që shtresat e tekstilit/shajakut t’i mbivendosim mes veti së paku 3 deri 5 cm.

Paketimi

  • (2,7 m me  0,15 m)  bashkë me materialin HydroBlocker Superelastic 0,7 kg
  • 50 m me 1,015 m