AL
Show menu

HydroBlocker Hidroizol Elastic

Opis izdelka

HydroBlocker Hidroizol Elastic është shtresë/bazë lyerëse dykomponentëshe, elastike, me bazë çimentoje- polimere të modifikuara. Në veçanti është e përshtatshme për hidroizolimin e  bazeneve, ballkoneve, rezervuarëve për ujë, banjove dhe dush kabinave. Baza/shtresa lyerëse e fortësuar është elastike dhe për këtë arsye mund ta përdorim edhe për mbrojtjen e betonit të plasaritur.  Produkti është kompatibil me ngjitësit për pllaka të tipit C2.

Paketimi

  • 6 kg komp. A + 2,3 kg komp. B
  • 19 kg komp. A + 7.1 kg komp. B

 

Konsumi

  • komplet (6 + 2,3) kg për 2,5 m2 (2,3) m2 kur vendosen dy shtresa
  • komplet (19 + 7,1) kg për7 m2 kur vendosen dy shtresa

Shtojca