AL
Show menu

HydroBlocker Hidroizol N

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Hidroizol N  është shtresë/bazë lyerëse mbyllëse njëkomponentëshe me bazë çimentoje për hidroizolimin e mureve të lagështa, hapësirave në bodrume, rezervuarëve për ujë etj.  Baza lyerëse e fortësuar është e përshtatshme për edhe për sipërfaqet mbi të cilat kalohet.

Paketimi

  • 7 kg
  • 25 kg

Konsumi

  • 7 kg për 2 m² në vendosjen e 2 shtresave
  • 25 kg për 7 m² në vendosjen e 2 shtresave

Shtojca