AL
Show menu

HydroBlocker Hidroizol S

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Hidroizol S është  shtresë/bazë lyerëse mbyllëse njëkomponentëshe me bazë çimentoje. Është e përshtatshme për hidroizolimin e mureve të lagështa, hapësirave në bodrume, rezervuarëve për ujë të pijshëm, terracave, ballkoneve etj. Përmbajtja e lartë e shtesave të veçanta në përzierjen e thatë mundëson përdorimin e saj edhe në sipërfaqe të cilat janë të ekspozuara ndaj ndikimeve dhe ngarkesave të larta termike, mekanike dhe kimike.

Paketimi

  • 7 kg
  • 25 kg

Konsumi

  • 7 kg për 2 m² në vendosjen e 2 shtresave
  • 25 kg për 7 m² në vendosjen e 2 shtresave

Shtojca