AL
Show menu

HydroBlocker Rapid

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Rapid është llaç që lidhet shpejt i cili përdoret për ndërprerjen e menjëhershme të depërtimit të ujit. Është i shkëlqyeshëm për sanime të shpejta, ankorime dhe fiksime ( psh.  korniza të dritareve, dyerve, instalime) si dhe në të gjitha rastet ku kërkohet arritje e shpejtë e fortësisë fillestare të llaçit.

Paketimi

  • 1 kg, 5 kg, 25 kg

Konsumi

  •  1 kg për 0,6 l të llaçit të njomë
  • 5 kg për 3,0 l të llaçit të njomë

Shtojca