AL
Show menu

HydroBlocker TekaInject DRY

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekainject Dry është xhel injektues për hidroizolimin horizonatal të lagështisë kapilare në mure prej tullave ose guri si dhe mure prej gjipsi. Mirë migron respektivisht depërton në materiale.

Përdorimi është i lehtë, ndërsa kryerja e punimeve është e shpejtë.

Paketimi

  •  600 ml

Konsumi

  • varet nga madhësia e murit prej tullave ose gurit

Shtojca