AL
Show menu

HydroBlocker TekaInject W

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekainject W është masë e lëngshme hidroizoluese për sanimin e mureve të lagështa me procedurë injektimi. Për shkak të karakteristikave të veta absorbohet nga kapilaret e murit, ku edhe krijon shtresën e papërshkueshme nga uji dhe kështu mbron murin nga depërtimi i lagështisë.

Paketimi

  • 10 kg
  • 60 kg

Konsumi

  • 8–10 l/m për mur me trashësi  50 cm

Shtojca