AL
Show menu

HydroBlocker Floor Protect Coating

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Floor Protect Coating është bazë lyerëse e lëngshme, transparente për hidroizolim të ballkoneve, terracave, sipërfaqeve të qeramikës, qelqit dhe llojeve të plastikave transparente (psh. poliakrilat, polikarbonat). Përdoret si mbrojtje e gurit natyror dhe drurit.  Bazat/sipërfaqet i mbron nga depërtimi i ujit, smogut, ngricave dhe shiut.  Madje edhe kur vjetërsohet mbetet transparente dhe elastike.  Ngjitet shkëlqyeshëm në pllaka të qeramikës dhe sipërfaqe të glazuara. Është e qëndrueshme ndaj rrezeve UV, e qëndrueshme ndaj ujit, ngrirjes, detergjeenteve, vajrave dhe kimikateve të cilat pëdoren në amvisëri.

Paketimi

  • 5 kg

Konsumi

  • prej 0,9 deri 1,1 kg/m2 (për dy shtresa)

Shtojca