AL
Show menu

HydroBlocker Floor Protect Primer

Opis izdelka

HydroBlocker Floor Protect Primer është bazë lyerëse transparente njëkomponentëshe e cila përmirëson ngjitjen e membranës së lëngshme Hydroblocker Floor protect Coating në sipërfaqe prej qelqi dhe qeramikës. Është e qëndrueshme  ndaj UV dhe shpejt thahet (1-2 orë).

Paketimi

  • 1 kg

Konsumi

  • 40 g/m2 (për një shtresë)

Shtojca