AL
Show menu

HydroBlocker Tekaswell Paste

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekaswell Paste është pastë njëkomponentëshe ekspanduese për ngjitjen e shiritave ekspandues ose vendosje të pavarur në vrima, lidhje punuese pllakë-mur ose mur-mur. Në kontakt me ujin HydroBlocker Tekaswell Paste bymehet dhe kështu bën mbylljen, kurse në kombinim me shiritin Tekaswell N (N 2005 ose N 2010) garanton siguri të dyfishtë.

Paketimi

  • 310 ml 
  • 600 ml

Konsumi

  • 300 ml për 5 m

Shtojca