AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak 120

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak 120 është shirit elastik për mbylljen e lidhjeve punuese dhe konstruktuese  ndërmjet elementeve në ndërtesa së bashku me masat mbyllëse elastike të papërshkueshme nga uji. Mundëson hidroizolim të plotë në lidhjet mur-mur dhe mur-dysheme në kombinim me masat e papërshkueshme nga uji nga familja HydroBlocker.

Paketimi

  • 10 m
  • 50 m