AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak A

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak A është shirit mbyllës, elastik i brendshëm me bazë PVC për mbylljen e lidhjeve konstruktuese sipas sistemit “vaska e bardhë”, me vendosje në mes të lidhjes të betonimit fazor.

Paketimi

  • 25 m

Gjërësia

  • 19 cm
  • 24 cm
  • 32 cm
  • 40 cm

Shtojca