AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak D

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak D është shirit mbyllës i jashtëm, fleksibil me bazë PVC për mbylljen e  lidhjeve të dilatimit sipas sistemit “vaska e bardhë”,  me vendosje në mes të lidhjes të betonimit fazor. Falë formës së veçantë “O” në mes të profilit dhe materialit fleksibil ndjek lëvizjen dhe menjëherë bën mbylljen.

Paketimi

  • 25 m

Gjërësia

  • 19 cm
  • 24 cm
  • 32 cm
  • 40 cm

Shtojca