AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak DA

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak DA është shirit mbyllës i jashtëm, fleksibil me bazë PVC për mbylljen e  lidhjeve të dilatimit sipas sistemit “vaska e bardhë”,  me vendosje në skaj të lidhjes të betonimit fazor. Falë formës së veçantë “delta” në mes të profilit dhe materialit fleksibil ndjek lëvizjen dhe menjëherë bën mbylljen.

Paketimi

  • 25 m

Gjërësia

  • 24 cm
  • 32 cm
  • 50 cm

Shtojca