AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak Kombi

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak Kombi është shirit mbyllës hibrid i brendshëm tek i cili pjesa e sipërme e shiritit mbyll sikurse Tekatrak A, kurse pjesa e poshtme mbyll sikurse profili ekspandues. Përdoret për mbylljen e lidhjeve punuese sipas sistemit “vaska e bardhë”, ku në njërën anë të lidhjes nuk  ka mjaftueshëm beton mbulues, përkatësisht trashësi të mjaftueshme për betonimin-vendosjen e PVC-profilit, gjë që e garanton pjesa e poshtme ekspanduese.

Gjerësia

  • 125 mm
  • 150 mm

Paketimi

  • 25 m

Shtojca