AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak Q1 i Q2

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak Q1 është tub mbyllës i cili orienton plasaritjet në beton dhe mbylljen e tyre. Përdoret me sistemin “vaska e bardhë” – në mes të murit, në vendin ku vendosim gypin, në atë mënyrë e dobësojmë seksionin tërthor të betonit dhe në atë mënyrë orientojmë, që betoni për shkak të tkurrjes të plasaritet pikërisht aty.  Tubi për shkak të formës së vetë mbyll atë plasaritje të orientuar.
Në dispozicion janë dy dimensione të diametrave:
Q1 = 88 mm (i jashtmi 138 mm) dhe Q2 = 175 mm (i jashtmi 235 mm).

Paketimi

  • 1 copë

Shtojca