AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak SL 100

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak SL është shirit mbyllës vetëngjitës i cili është i përshtatshëm për mbylljen e lidhjeve punuese dhe konstruktuese  ndërmjet elementeve në ndërtesa së bashku me masat mbyllëse elastike të papërshkueshme nga uji. Mundëson hidroizolim të plotë në lidhjet mur-mur dhe mur-dysheme në kombinim me masat e papërshkueshme nga uji nga familja HydroBlocker. Mundëson ngjitje të mirë në sipërfaqe/baza të ndryshme.

Paketimi

  • 10 m
  • 30 m