AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB1

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak VB1 është shirit mbyllës metalik i brendshëm i cili nga njëra anë është i veshur me material i cili ngjitet për beton të njomë dhe kështu shumë mirë mbyll lidhjen.  Për mbylljen e lidhjeve punuese sipas sistemit “vaska e bardhë”,  ku mbyllim-izolojmë mundësinë e depërtimit të ujit vetëm nga njëra anë. Veçanërisht është i përshtatshëm kur në njërën anë të lidhjes nuk ka mjaftueshëm beton mbulues, përkatësisht trashësi të mjaftueshme për betonimin-vendosjen e PVC-profilit. Vendosje e lehtë. Lidhjet në mes të elementeve të veçanta lehtë mbivendosen njëra mbi tjetrën.

Paketimi

  • 25 m

Gjerësia

  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm

Shtojca