AL
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB2

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Tekatrak VB2 është shirit mbyllës metalik i brendshëm nga të dy anët i veshur me material i cili ngjitet për beton të njomë dhe kështu shumë mirë mbyll lidhjen. E përdorim për mbylljen e lidhjeve punuese sipas sistemit “vaska e bardhë”,  ku mbyllim-izolojmë mundësinë e depërtimit të ujit nga të dy anët. Për shkak të gjerësisë së madhe të shiritit dhe vendosjes së materies në të dy anët përveç tjerash është i përshtatshëm edhe për lidhje vertikale mur-mur. Vendosja është e lehtë. Lidhjet në mes të elementeve të veçanta lehtë mbivendosen njëra mbi tjetrën.

Paketimi

  • 25 m

Gjërësia

  • 160 mm

Shtojca