AL
Show menu

HydroBlocker Superelastic

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker Superelastic është shtresë/bazë lyerëse e papërshkueshme nga uji e cila përdoret për mbylljen dhe hidroizolimin e sipërfaqeve horizontale dhe vertikale, rrjedhjeve të ndryshme, plasaritjeve  në kulme dhe mure si dhe mbrojtjen e konstruksioneve prej drurit.  Përdoret për mbylljen  e ullukëve, manshetave për tuba, dritareve në kulme, kupolave, vrimave të ndryshme dhe skajeve përreth oxhaqeve.  Siguron ngjitje të shkëlqyer në shumicën e materialeve, madje edhe në ato vjetra dhe  të lagështa.  Mirë mbulon plasaritjet dhe ka kohë të shkurtër të tharjes. Është e qëndrueshme ndaj kimikateve të  holluara dhe rrezeve UV.  Nuk përmban tretës, mund të lyhet. Pas fortësimit sipërfaqja nuk është ngjitëse.

Paketimi

  • doze 0,7 kg
  • ALU thes  (5 kg) në PVC-kofë
  • ALU-thes (5 kg + 5 kg) në PVC-kofë

Konsumi

  • afër. 1,4 kg/m2 (për shtresë afër.  1 mm)
  • 2 kg /m2 (për shtresë 2 mm me materialin HydroBlocker Geotextile)

Shtojca