AL
Show menu

HydroBlocker UV Protection

Përshkrimi i produktit

HYDROBLOCKER UV Protection është shtresë lyerëse njëkomponentëshe mbrojtëse ndaj UV, reflektuese për membranat bituminoze HydroBlocker Bitumen. Reflekton rrezet e diellit dhe mbron sipërfaqen e lyer nga ngrohja dhe vjetërsimi. Në gjendje të njomë nuk duhet të jetë në kontakt me EPS ose XPS.

Paketimi

  • 5 kg

Konsumi

  • 500 g/m2 (për dy shtresa)

Shtojca