AL
Show menu

HydroBlocker WRC Coating

Përshkrimi i produktit

HydroBlocker WRC Coating është bazë/shtresë lyerëse hidroizoluese, e përshtatshme për hidroizolimin  e hapësirave të brendshme dhe jashtme, para vendosjes përkatësisht  ngjitjes së pllakave përfundimtare siç janë pllakat e keramikës, mozaiku, guri etj.  Produkti mund të vendoset në estrih betoni, gjips çimentoje, beton dhe pllaka gjips-kartoni. Veçanërisht është e përshtatshme për ndërtimin e shtresave të papërshkueshme nga uji në ballkone, terrace, në banjo, lavanderi dhe hapësira tjera të lagështa. Produkti është kompatibil me ngjitësit për pllaka të tipit C2.

Paketimi

  • 7 kg, 14 kg

Konsumi

  • prej  1 deri 1,3 kg/m2
  • prej 2 deri 2,6 kg/m2 (për dy vendosje)

Shtojca