BA
Show menu

HydroBlocker Tekatrak A

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak A je unutrašnja, fleksibilna zaptivna traka na bazi PVC-a za zaptivanje radnih spojeva po sistemu „bele kade“,  sa postavkom na sredinu spoja faznog betoniranja.

Pakovanje

  • 25 m

Širina:

  • 19 cm
  • 24 cm
  • 32 cm
  • 40 cm

Prilozi

Tehnički list (2.74 MB)