BA
Show menu

HydroBlocker Tekatrak AA

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak AA je spoljašnja, fleksibilna zaptivna traka na bazi PVC-a za zaptivanje radnih spojeva po sistemu „bele kade“,  sa postavkom na ivicu spoja faznog betoniranja.

Pakovanje

  • 25 m

Širina

  • 24 cm
  • 32 cm
  • 50 cm

Prilozi

Tehnički list (2.74 MB)