BA
Show menu

HydroBlocker Tekatrak D

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak D je unutrašnja, fleksibilna zaptivna traka na bazi PVC-a za zaptivanje dilatacionih spojeva po sistemu „bele kade“,  sa postavkom na sredinu spoja faznog betoniranja. Zahvaljujući posebnom „O“ obliku na sredini profila i fleksibilnog materijala prati pokret i smesta zaptiva.

Pakovanje

  • 25 m

Širina

  • 19 cm
  • 24 cm
  • 32 cm
  • 40 cm

Prilozi

Tehnički list (2.74 MB)