BA
Show menu

HydroBlocker Tekatrak Kombi

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak Kombi je unutrašnja, hibridna zaptivna traka kod koje gornji deo trake zaptiva kao Tekatrak A, a donji deo zaptiva kao bubreći profil. Koristimo je za zaptivanje radnog spoja po sistemu „bele kade“, gde na jednoj strani spoja nemamo dovoljno pokrivnog betona odnosno dovoljne dubine za ubetoniranje PVC profila, što obezbeđuje donji bubreći deo.

Širina

  • 125 mm
  • 150 mm
  • Pakovanje

    • 25 m

    Prilozi

    Tehnički list (2.20 MB)