BA
Show menu

HydroBlocker Bitumen

Opis proizvoda

HydroBlocker Bitumen je jednokomponentna hidroizolaciona pasta na bazi bitumena za ugradnju po hladnom postupku. Koristi se za zaptivanje građevinskih detalja (podna i vertikalna hidroizolacija, fasadne podloge, balkon, terasa, ravni krov), za sanaciju bitumenskih pokrivača i protivkorozivnu zaštitu metalnih površina. Brzo se nanosi na bitumen, beton, drvo, metal i PVC. U svežem stanju ne sme da dođe u dodir sa EPS ili XPS.

Pakovanje

  • 5 kg

Potrošnja

  • 2 kg/m2 (za jedan sloj)

Prilozi