BA
Show menu

HydroBlocker Superelastic

Opis proizvoda

HydroBlocker Superelastic je vodozaptivni premaz koji se koristi za zaptivanje i hidroizolaciju horizontalnih i vertikalnih površina, različitih curenja, pukotina na krovovima i u zidovima kao i za zaštitu drvenih konstrukcija. Koristi se za zaptivanje žlebova, manžetni za cevi, krovnih prozora, kupola, različitih proboja i ivica oko dimnjaka. Obezbeđuje odlično prianjanje na većinu materijala, čak i na stare i vlažne. Dobro premošćava pukotine i ima kratko vreme sušenja. Otporan je na razblažene hemikalije i UV. Ne sadrži rastvarače, može da se prefarba. Nakon očvršćavanja površina nije lepljiva.

Pakovanje

  • doza 0,7 kg
  • ALU džak (5 kg) u PVC-kofi
  • ALU-džak (5 kg + 5 kg) u PVC-kofi

Potrošnja

  • približ. 1,4 kg/m2 (za sloj od približ. 1 mm)
  • 2 kg /m2 (za 2 mm sloja sa sredstvom HydroBlocker Geotextile)

Prilozi

Tehnički list (1.29 MB)