BG
Show menu

HydroBlocker Hidroizol F2

Описание на продукта

HydroBlocker Hidroizol F2 e двукомпонентно, с полимери модификирано водоуплътнително покритие на циментова основа с леко подобрена гъвкавост. Особено е изгоден за хидроизолация на влажни стени, бани, душ-кабини и резервоари зa вода. Зa вътрешна и външна употреба. Изделието e компатибилно с лепила зa плочки от тип C2.

Опаковка

  • 8 kg комп. A + 2 kg комп. B
  • 20 kg комп. A + 5 kg комп. B

Разход

  • комплект (8 + 2) kg зa 2,5 m2 при нанасяне на два слоя
  • комплект (20 + 5) kg зa 6 m2 при нанасяне на два слоя

Приложения