BG
Show menu

HydroBlocker Hidroizol S

Описание на продукта

HydroBlocker Hidroizol S e еднокомпонентно водоуплътнително покритие на циментова основа. Изгоден е за хидроизолация на влажни стени, избени помещения, резервоари зa питейна вода, тераси, балкони и т.н..

Високо съдържание специални добавки в суха смес предоставя възможност зa негова употреба и нa повърхностите които са изложени на по-големи топлинни, механични и химични натоварености.

Опаковка

  • 7 kg
  • 25 kg

Разход

  • 7 кг за 2 м² при нанасяне на 2 слоя
  • 25 кг за 7 м² при нанасяне на 2 слоя

Приложения