BG
Show menu

HydroBlocker Geotextile

Описание на продукта

HydroBlocker Geotextile e нетъкан филц (качество на филц 120 g/m2) който се ползва за премостяване на пукнатини и подобряване на механични характеристики на водоуплътнително покритие HydroBlocker Superelastic. На местата на които желаем да подсилим водоуплътнително покритие, полагаме върху пресното покритие слой нa филц HydroBlocker Geotextile и веднага след това пак още един слой водоуплътнително покритие HydroBlocker Superelastic. При полагане на филц върху по-големите повърхности препоръчваме слоеви на филц взаимно да се  припокриват за поне 3 дo 5 cm.

Опаковка

  • (2,7 m с 0,15 m) заедно с препарат HydroBlocker Superelastic 0,7 kg
  • 50 m с 1,015 m