BG
Show menu

HydroBlocker Tekaswell N 2005 i N 2010

Описание на продукта

HydroBlocker Tekaswell са бъбващи ленти за уплътняване на работни съединения. При контакта с вода набъбва и така уплътнява съединението. Размерите са 20 mm с 5 mm и 20 mm с 10 mm. Ползваме ги за уплътняване на работни съединения къдепо средата на съединението залепваме лентата Tekaswell N с лепилото TekaSwell Paste. Teствано е при налягане до 8 bar (80 m водно налягане).

Опаковка

  • 20 m
  • 10 m

Приложения