BG
Show menu

HydroBlocker Tekatrak 120

Описание на продукта

HydroBlocker Tekatrak 120 е eластична лента за уплътняване на работни и конструкционни съединения между елементите в сгради заедно с eластични водоуплътнителни смеси. Предоставя възможност за пълна хидроизолация на съединенията стена-стена и стен-под в комбинация с водоуплътнителни смеси от фамилията HydroBlocker.

Опаковка

  • 10 m
  • 50 m