BG
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB1

Описание на продукта

HydroBlocker Tekatrak VB1 e вътрешнa, метална уплътнителна лента която от едната страна е покрита с вещество което се лепи за пресен бетон и така добре уплътнява съединението. За уплътняване на работно съединение по системата „бяла вана“, къдe уплътняваме възможност на пробив на водата само от едната страна. Особено е изгоден когато от едната страна нямаме достатъчно покривен бетон съответно достатъчна дълбочина зa бетониране на PVC профили. Простo поставяне. Съединенията между отделни елементи просто се припокриват.

Опаковка

  • 25 m

Широчина

  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm

Приложения