BG
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB2

Описание на продукта

HydroBlocker Tekatrak VB2 e вътрешна, метална уплътнителна лента която от двете страни е покрита с вещество което се лепи за пресен бетон и така добре уплътнява съединението. Ползваме го за уплътняване на работно съединение по системата „бяла вана“, къдe уплътняваме възможност на пробив на водата от двете страни. Заради по-големата широчина на лентата и нанасяне на вещество от двете страни между другото е изгоден и за вертикални съединения стена-стена. Поставяне е просто. Съединенията между отделни елементи просто се припокриват.

Опаковка

  • 25 m

Широчина

  • 160 mm

Приложения