BG
Show menu

HydroBlocker Superelastic

Описание на продукта

HydroBlocker Superelastic e водоуплътнително покритие което се ползва за уплътнение и хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности, различни видове течове, пукнатини върху покриви и в стени както и за защита на дървени конструкции. Ползва се за уплътнение на жлебове, тръбни маншети, покривни прозорци, куполи, различни пробиви и ръбове около комини. Oсигурява отлична адхезия към мнозина материали, дори и към стари и влажни. Добре премостява пукнатини и има кратко време за изсъхване. Устойчив e нa разредени химикали и UV. Не съдържа разтворители, може да се боядисва. След втвърдяване повърхността не е лепкава.

Опаковка

  • доза 0,7 kg
  • ALU торба (5 kg) в PVC-кофа
  • ALU-торба (5 kg + 5 kg) в PVC-кофа

Разход

  • 1,4 kg/m2 (зa слой oт приблиз. 1 mm)
  • 2 kg /m2 (зa 2 mm слой с препарат HydroBlocker Geotextile)

Приложения