HR
Show menu

HydroBlocker Bitumen

Opis proizvoda

Hydroblocker Bitumen je jednokomponentna hidroizolacijska pasta na bazi bitumena za ugradnju po hladnom postupku. Koristi se za brtvljenje građevinskih detalja (podna i okomita hidroizolacija, fasadne podloge, balkon, terasa, ravan krov), za sanaciju bitumenskih pokrivača i protukorozivnu zaštitu metalnih površina. Brzo se nanosi na bitumen, beton, drvo, metal i PVC. U svježem stanju ne smije doći u dodir s EPS ili XPS.

Pakiranje

  • 5 kg

Potrošnja

  • 2 kg/m2(za jedan sloj)

Prilozi