HR
Show menu

HydroBlocker Superelastic

Opis proizvoda

Hydroblocker Superelastic je vodobrtveći premaz koji se koristi za brtvljenje i hidroizolaciju horizontalnih i okomitih površina, različitih curenja, pukotina na krovovima i u zidovima kao i za zaštitu drvenih konstrukcija. Koristi se za brtvljenje žlijebova, manžeta za cijevi, krovnih prozora, kupola, različitih proboja i rubova oko dimnjaka. Osigurava odlično prianjanje na većinu materijala, čak i na stare i vlažne. Dobro premošćuje pukotine i ima kratko vrijeme sušenja. Otporan je na razblažene kemikalije i UV. Ne sadržava otopine, može se prebojiti. Nakon stvrdnjivanja površina nije ljepljiva.

Pakiranje

  • doza 0,7 kg
  • ALU vreća (5 kg) u PVC-kanti,
  • ALU-vreća (5 kg + 5 kg) u PVC-kanti

Potrošnja

  • približ. 1,4 kg/m2 (za sloj od približ. 1 mm)
  • 2 kg /m2 (za 2 mm sloja sa sredstvom Hydroblocker Geotextile)

Prilozi

Tehnički_list (1.31 MB)