MK
Show menu

HydroBlocker Hidroizol S

Oпис на производот

HydroBlocker Hidroizol S е еднокомпонентен водозаптивен премаз на база на цемент. Погоден е за хидроизолација на влажни ѕидови, подрумски простории, резервоари за вода за пиење, тераси, балкони итн.

Високата содржина на посебни додатоци во сувата мешавина овозможува негова употреба и на површините кои се изложени на поголеми термички, механички и хемиски оптеретувања.

Пакувањe

  • 7 kg
  • 25 kg

Потрошувачкa

  • 7 kg зa 2 m² при нанесување на 2 слојa
  • 25 kg зa 7 m² при нанесување на 2 слојa

Прилози