MK
Show menu

HydroBlocker Tekaswell N 2005 и N 2010

Oпис на производот

HydroBlocker Tekaswell се набабрувачки ленти за заптивање на работни спојки. Во допир со вода набабруваат и на тој начин ја заптиваат спојката. Димензиите се 20 mm со 5 mm и 20 mm со 10 mm. Ги користиме за заптивање на работни спојки каде на средината на спојката ја лепиме лентата Tekaswell N со лепилото TekaSwell Paste. Teстирано е на притисок до 8 бар (80 m воден притисок).

Пакувањe

  • 20 m
  • 10 m

Прилози