MK
Show menu

HydroBlocker Tekaswell Paste

Oпис на производот

HydroBlocker Tekaswell Paste е еднокомпонентна набабрувачкa паста за лепење на набабрувачки ленти или за самостојно нанесување на пробои, работни спојки плоча-ѕид или ѕид-ѕид и сл. Во допир со вода HydroBlocker Tekaswell Paste набабрува и така ја заптива спојката, а во комбинација со лентата Tekaswell N (N 2005 или N 2010) обезбедува двојна безбедност.

Пакувањe

  • 310 ml
  • 600 ml

Потрошувачка

  • 300 ml зa 5 m

Прилози