MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak 120

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak 120 е еластична лента за заптивање на работни и конструкциски спојки помеѓу елементите во зградите заедно со еластичните водозаптивни маси. Oвозможува комплетна хидроизолација на спојките ѕид-ѕид и ѕид-под во комбинација со водозаптивните маси од семејството HydroBlocker.

Пакувањe

  • 10 m
  • 50 m