MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak Kombi

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak Kombi е внатрешна, хибридна заптивна лента кај која горниот дел на лентата заптива како Tekatrak A, a долниот дел заптива како набабрен профил. Ја користиме за заптивање на работната спојка по системот „бела када “, каде на едната страна на спојката немаме доволно покривен бетон односно доволна длабочина за ставање на PVC-профили во бетонот, која ќе ја обезбеди долниот набабрен дел.

Ширинa

  • 125 mm
  • 150 mm

Пакување

  • 25 m

Прилози