MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak Q1 и Q2

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak Q1 е заптивна цевка за насочување на пукнатините во бетонот и нивно заптивање. Ја користиме по системот „бела када “ ‒  на средина на ѕидот, на местото каде што ја поставуваме цевката, на тој начин го ослабуваме бетонскиот пресек и насочуваме бетонот поради собирањето токму тамо да пукне. Цевката поради својата форма ја заптива така насочената пукнатина.
На располагање се две димензии на дијаметарот:
Q1 = 88 mm (надворешен 138 mm) и Q2 = 175 mm (надворешен 235 mm).

Пакување

  • 1 парче

Прилози