MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak SL 100

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak SL 100 е самолеплива заптивна лента која е погодна за заптивање на работни и конструкциски спојки помеѓу елементите во зградите заедно со еластичните водозаптивни маси. Oвозможува комплетна хидроизолација на спојките ѕид-ѕид и ѕид-под во комбинација со водозаптивните маси од семејството HydroBlocker. Oвозможува добра адхезија на различни подлоги.

Пакувањe

  • 10 m
  • 30 m