MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB1

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak VB1 е внатрешна, метална, заптивна лента која од една страна е обложена со материја која се лепи за свежиот бетон и на тој начин добро ја заптива спојката. За заптивање на работната спојка по системот „бела када“, каде заптиваме можност за продор на водата само од една страна. Посебно е подесен кога на едната страна на спојката немаме доволно покривен бетон односно доволна длабочина за ставање на PVC-профили во бетонот. Едноставно поставување. Спојките помеѓу поединечните елементи едноставно се преклопуваат.

Пакување

  • 25 m

Ширинa

  • 120 mm
  • 150 mm
  • 160 mm

Прилози