MK
Show menu

HydroBlocker Tekatrak VB2

Oпис на производот

HydroBlocker Tekatrak VB2 е внатрешна, метална, заптивна лента која од двете страни е обложена со материја која се лепи за свежиот бетон и на тој начин добро ја заптива спојката. Ја користиме за заптивање на работната спојка по системот „бела када“, каде заптиваме можност за продор на водата од двете страни. Поради големата ширина на лентата и нанесената материја од двете страни, помеѓу другото, добра е и за вертикални спојки ѕид-ѕид. Поставувањето е едноставно. Спојките помеѓу поединечните елементи  едноставно се преклопуваат.

Пакување

  • 25 m

Ширинa

  • 160 mm

Прилози