MK
Show menu

HydroBlocker Bitumen

Oпис на производот

HydroBlocker Bitumen e еднокомпонентна хидроизолациона паста на база на битумен за вградување по ладна постапка. Се користи за заптивање на градежни детали (подна и вертикална хидроизолација, фасадни подлоги, балкон, тераси, рамни покриви), за санација на битуменски покривки и против-корозивна заштита на металните површини. Брзо се нанесува на битумен, бетон, дрво, метал и PVC. Во свежа состојба не смее да дојде во допир со EPS или со XPS.

Пакување

  • 5 kg

Потрошувачка

  • 2 kg/m2 (за еден слој)

Прилози