RS
Show menu

HydroBlocker Tekatrak 120

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak 120 je elastična traka za zaptivanje radnih i konstrukcionih spojeva između elemenata u zgradama zajedno sa elastičnim vodozaptivnim masama. Omogućava potpunu hidroizolaciju na spojevima zid-zid i zid-pod u kombinaciji sa vodozaptivnim masama iz porodice HydroBlocker.

Pakovanje

  • 10 m
  • 50 m