RS
Show menu

HydroBlocker Tekatrak DA

Opis proizvoda

HydroBlocker Tekatrak DA je spoljašnja, fleksibilna zaptivna dilataciona traka na bazi PVC-a za zaptivanje dilatacionih spojeva po sistemu „bele kade“,  sa postavkom na ivicu spoja faznog betoniranja. Zahvaljujući posebnom „delta“ obliku na sredini profila i fleksibilnog materijala prati pokret i smesta zaptiva.

Pakovanje

  • 25 m

Širina

  • 24 cm
  • 32 cm
  • 50 cm

Prilozi

Tehnički list (2.74 MB)